Smaltované aparáty

Smaltované aparáty jsou určené do farmaceutického a chemického průmyslu a používají se k promíchání (homogenizaci) vizkozních kapalin různé hustoty, dále pak k emulgaci, dispergaci atd. Aparáty mohou být dělené nebo nedělené, bez duplikátoru či s duplikátorem a topným hadem. Topný had může být vícechodý a je standardně konstruován na nejvyšší dovolený tlak PS 24 bar.

Na horním víku aparátu je umístěn stojan s pohonem a míchadlem, dále pak hrdla dle DIN 28136, popř. dle požadavků zákazníka (počet, velikost). Ve spodním dně je výpustné hrdlo, kde je z pravidla namontovaný smaltovaný výpustný ventil. Aparáty jsou standardně konstruovány a vyráběny do prostředí nebezpečí výbuchu.

  • Výrobní předpis aparátů EN13445, AD2000
  • Nejvyšší dovolený tlak v nádobě PS -1 bar až 6 bar.
  • Nejvyšší dovolený tlak v duplikátoru PS -1 bar až 6 bar.
  • Nejvyšší dovolený tlak v topném hadu PS -1 bar až 24 bar.
  • Nejvyšší dovolená teplota TS -20 °C (-60 °C) až 200 °C.