Smaltované filtry

Filtry jsou určené do farmaceutického a chemického prostředí kde se používají k oddělení pevné a kapalné fáze produktů. Skládá ze smaltované dělené nádoby, kde je ve spodní části namontovaný smaltovaný rošt.

Provedení je buďto statické nebo naklápěcí, přičemž u tohoto provedení lze filtr sklopit a usnadnit tak přístup k produktu, popřípadě jeho vyjmutí.

  • Výrobní předpis aparátů EN13445, AD2000
  • Nejvyšší dovolený tlak v nádobě PS -1 bar až 4 bar.
  • Nejvyšší dovolený tlak v duplikátoru PS -1 bar až 6 bar.
  • Nejvyšší dovolená teplota TS -20 °C (-60 °C) až 200 °C.