Zásobníky

Smaltované zásobníky se používají k uchování a uskladnění produktů. Provedení zásobníků je standardně dle DIN 28018 stojaté či ležaté. U stojatého provedení můžeme dále rozdělit zásobníky na dělené a nedělené. U obou provedení je možno nádobu opatřit duplikátorem pro chlazení či topení.

  • Výrobní předpis aparátů EN13445, AD2000
  • Nejvyšší dovolený tlak v nádobě PS -1 bar až 6 bar.
  • Nejvyšší dovolený tlak v duplikátoru PS -1 bar až 6 bar.
  • Nejvyšší dovolená teplota TS -20 °C (-60 °C) až 200 °C.