Smaltované kolony

Princip smaltovaných kolon spočívá v tom, že do spodní části kolony jsou přiváděny páry a do horní části kapaliny. V tomto důsledku dochází v koloně k obohacování či ochuzování plynné fáze z látek obsažených v kapalné fázi.

Smaltované kolony jsou vyráběné dle požadavků zákazníka od určení průměru a délky po počet hrdel apod. Nabízíme jak beztlaké, tak i tlakové provedení kolon.

Kolony se používají pro provozy typu: extrakce, rektifikace, absorpce, destilace atd.

Součástí jsou rošty, které mohou být jak smaltované, tak halarované, titanové či hasteloyové.

  • Výrobní předpis aparátů EN13445, AD2000
  • Nejvyšší dovolený tlak v nádobě PS -1 bar až 6 bar.
  • Nejvyšší dovolený tlak v duplikátoru PS -1 bar až 6 bar.
  • Nejvyšší dovolená teplota TS -20 °C (-60 °C) až 200 °C